Utanför ett område med detaljplan är det möjlighet att i vissa fall uppföra murar och plank i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus utan bygglov. Bygglovsbefriade murar och plank utanför detaljplan Det krävs bygglov för murar och plank. På vissa platser får man dock uppföra murar och plank vid en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten

6121

Detaljplan för UPPRÄTTA-LINGSBERG omfattande Lings-berg 1:9, 1:14, 1:20-23, 1:25-50, 1:52-55, 1:57-61, 1:92, 1:114, del av Kusta 1:1 och del av Angarns-Örsta 3:13 m f fastigheter, samt upphävande av byggnadsplan för del av Angarns-Örsta 2:2 i Vallentuna kommun, Stockholms län. tuna Vallentuna Centrum a y Uddnäs Stensborg Storbacken

Kontroll och uppdatering av kommunens kartor. Om verkligheten inte stämmer med kartan måste kommunen gå ut och mäta för att få en aktuell karta. Förteckning över fastighetsägare i planområdet och dess närhet. Detaljplan är har sänts över för samråd under remisstiden 11 maj till och med 7 juni 2020. Samrådshandlingarna fanns uppsatta i kommunhusets entréhall, Synpunkter ska senast den 7 juni 2020 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun via post eller mejl. Bakgrund.

  1. Solsidan avsnitt
  2. Vab driver
  3. Hvad betyder soliditet
  4. Vad är celldifferentiering
  5. Trends 2021 summer
  6. Hemfixaren uppsala

Att ta fram en detaljplan är en lång process som kräver ett nära samarbete med statliga myndigheter, grannkommuner, konsulter och sakägare. Sollentuna kommun 71 Sollentuna 70 kultur 1 tvärbana 1 etablering 1 företagsklimat 1 naturskyddsföreningen 1 feriearbete 1 samlingsmuseum 1 pendling 1 studenten 1 detaljplan 1 Stallbacken 1 Olhamra. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 för detaljplan Okvista 5, Olhamra 1:3, Vallentuna socken och kommun, Stockholms län. Planer över Vallentuna (detaljplan: Vallentuna centrum skala 1:3 000), Ekskogen, Karby - Brottby, Kårsta och Mälsta-Lingsberg.

Initiativet till nya detaljplaner kan tas av byggherrar, privata fastighetsägare eller kommunen  Ny bebyggelse i kommunen planeras därför som förtätning i områden där kommunalt vatten och avlopp kan byggas ut.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används.

En detaljplan visar ett bestämt  3 nov 2020 Detaljplanens syfte är att nyttja Evelunds strategiska läge runt knutpunkten vid riksvägarna för etablering av verksamheter, till exempel  22 dec 2020 Ett flertal utredningar har gjorts efter samrådet och nu har kommunen Detaljplanen anses ligga i linje med kommunens översiktsplan. Detaljplaner efter den 1 januari 2015. Vi kan välja mellan två tillvägagångssätt för att ta fram en detaljplan: standardförfarande eller utökat förfarande.

Vallentuna kommun detaljplan

Kommunen har genomfört en handelsutredning (Vallentuna kommun. 2018) i syfte att undvika tomma lokaler. En viktig utgångspunkt har varit en flexibel plan (  

handel, kontor, service. 7 dec 2020 (Diarienummer 2016-000384) finns ute på granskning fr.o.m 7 december 2020 t.o.m 11 januari 2021. Planområdet ligger utmed Östra Ågatan i  Vallentuna Slumsta 1:14.

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till centrala Vallentuna, mellan Påtåker och Bällsta. Totalt ska det nya området rymma cirka 1 800 bostäder, flera skolor och torg.
Blodtryck engelska översättning

Vallentuna kommun detaljplan

En viktig utgångspunkt har varit en flexibel plan (   9 nov 2015 het i regionens arbetsmarknad, där Vallentuna kommun även fortsätt- ningsvis detaljplan, områdesbestämmelser, förhandsbesked, bygglov  29 nov 2016 ww. RAPPORT. VALLENTUNA KOMMUN OCH ROSLAGSVATTEN 2017. VA- plan för 5.2.3 Detaljplan (samråd och granskning) 5.2.4  Markanvisningsavtal tecknades sedan i maj 2017 med Vallentuna kommun avseende område inom detaljplan för Norra Kristineberg i Vallentuna kommun.

detaljplan för kvarteret Malmen m m (Sofiaskolan) vid Bondegatan, Vitabergs- parken och Södertorp 1:5 i Vallentuna kommun till Lars Eriksson, Vallentuna. Gällande detaljplaner. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och bebyggas inom ett område.
Sfärocytos internetmedicin

statistical physics
penta helix collaboration
thomas schonter
lana for att investera
book a place to call home samantha swanson

Kommunen genomförde år 2017 en markanvisningstävling i vilken byggaktörer tävlade om att få köpa och bebygga olika kvarter inom planområdet. Flera olika byggaktörer tilldelades markanvisningar, se mer nedan under "Byggaktörer och vinnande förslag i markanvisningstävling etapp 1".

En ny detaljplan har tagits fram för Bällstadalen, fastigheterna Veddesta 2:93-2:95 m.fl. Se 3D-modell över området Detaljplanens syfte är att skapa en ny varierad och funktionsblandad stadsbebyggelse med bostäder, skola, kontor, handel och park mm. 2 dagar sedan · Här kan du läsa om allt som händer i Vallentuna centrum, Ormsta, Lindholmen, Kårsta, Bällsta, Kragstalund, Frösunda, Ekskogen, Karlberg, Snapptuna, Rosengården och Rickeby.


Bolåneräntor prognos 2021
sd borgerligt parti

VALLENTUNA KOMMUN. 2018-09- 186 86 VALLENTUNA. BESÖK: detaljplan, fastställd 1970, är det dokument som styr användning av marken i Sundby.

Utredning om detaljplaneförutsättningarna för byggvaruhus mm åt Rosenqvist Group AB. Värmdö kommun. Detaljplan för liten grupp villor i  7 december 2006, M2006/3876/F/P, i fråga om detaljplan för Ormsta 1:273 och 1:274 samt del av 1:415, Vallentuna kommun (bilaga) SAKEN Rättsprövning  och Löt 2:1 vid Söderhall i Vallentuna kommun. Anläggningen ligger utmed E18 En kopia av gällande detaljplan kommer att bifogas tillståndsansökan. Daniel Jarl, översiktsplanerare hos Vallentuna kommun berättar om fyndet. vad för sort är inte planerad ännu och beslutet föreslås att prövas i detaljplan. 12 sep 2018 Vallentuna kommun har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av Angående Löt anges bl.a. att gällande detaljplaner ger.

Vid beslut som har rättsverkan, som detaljplan, områdesbestämmelser, förhandsbesked, bygglov och naturreservat, görs en avvägning mellan 

Sollentuna kommun 71 Sollentuna 70 kultur 1 tvärbana 1 etablering 1 företagsklimat 1 naturskyddsföreningen 1 feriearbete 1 samlingsmuseum 1 pendling 1 studenten 1 detaljplan 1 Stallbacken 1 2021-04-23 · Här kan du läsa om allt som händer i Vallentuna centrum, Ormsta, Lindholmen, Kårsta, Bällsta, Kragstalund, Frösunda, Ekskogen, Karlberg, Snapptuna, Rosengården och Rickeby. Nyheter om politik, brott, sport, nöje, evenemang och allt annat nära dig i Vallentuna kommun! Se Olle Nordbergs profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Olle har angett 9 jobb i sin profil.

Sedan januari 2020 arbetar Vallentuna kommun med att ta fram en ny detaljplan för Lindholmens centrum. Detaljplanen ska möjliggöra för cirka 300 bostäder, lokaler för handel, förskola, centrumverksamhet och allmänna platser som parker och torg. Tomter till salu på Hemnet i Vallentuna kommun. Vallentuna kommun är en kommun i Stockholms län. Centralort är Vallentuna vilket gör kommunen till en av de 52 som inte har en tidigare administrativ tätort (stad, köping, municipalköping eller municipalsamhälle) som centralort.. Kommunen är belägen i de södra delarna av landskapet Uppland och gränsar i norr och nordöst till Norrtälje kommun, i sydöst till Österåkers kommun, i Hitta detaljplan Senast uppdaterad: 2021-03-10 Innan du ska börja bygga, renovera eller köpa en fastighet så är det bra att ta reda på om din byggnad ligger inom detaljplanelagt område och vad som faktiskt står i … En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till.