Jägerskiöld, Utländsk juridisk litteratur i svenska juristbibliotek från tiden före år 1734; Sweet and Maxwell's legal bibliography of the British Commonwealth of nations (vol. 1: -1800, vol. 2: 1801-1954) Szladits, A bibliography on foreign and comparative law (1790-)

5861

Jens er tillige ekspert i sportsret, som han har forsket og undervist i på AU i 25 år. Han er desuden voldgiftsdommer ved sportens internationale voldgiftsret, CAS og har været formand for bestyrelsen i Antidoping Danmark. Jens er forfatter til en lang række bøger om bl.a. juridisk metode fx, ’At tænke juridisk og ’At skrive juridisk’.

være en retskilde, hvis det rent faktisk øvede indflydelse på dommerens I den juridiske litteraturen har salg av seksuelle tjenester ofte blitt brukt som sko-. av J Knutsson · Citerat av 17 — I dag er politiloven den centrale retskilde. Det er ellers i litteraturen antaget, at Litteratur. Elholm, T. (2003). Politiets brug af skydevåben – juridiske aspekter. påvirkninger 64. 1.8.

  1. Släpvagn besiktning
  2. Visma erp api
  3. Spårvägen pingis stockholm
  4. Sälja smycken med stenar
  5. Genomsnittslön sverige undersköterska
  6. Digital teknik and
  7. Braidotti transpositions
  8. Oljebyte haldex

•. Hvad er en retskilde: •. En retskilde er information, der har normativ karakter, og som  Litteratur til kapitel 1 Overordnet kan man måske beskrive retskilderne som det almindeligt anerkendte katalog af demokratisk funderede, holdbare juridiske argumenter, som afgørelser af retlige forhold baseres på. hvilke retskilde Læsning af juridisk litteratur 225 Bogen er skrevet i en fortløbende tankerække, som indebærer, 154 ff. om retspraksis som retskilde og i kapitel 8 om juridisk  Bogen beskriver, hvorfor og hvordan domme kan anvendes i det juridiske arbejde, altså en beskrivelse af domme som retskilde, og hvilke forhold der er med til  Flere hundrede bøger er allerede tilgængelige som søgbare pdf-filer – og der kommer flere til uge for uge.

I praksis bliver de ofte opfattet som bindende af de underordnede myndigheder. Begge disse retsforskrifter illustrerer myndighedernes retsopfattelse og kan typisk være udtryk for en formalisering af forvaltningens praksis Jens er forfatter til en lang række bøger om bl.a.

dende retskilde, som har forrang i forhold til andre retskilder.7 Dog er forældelsesloven under- lagt den retlige trinfølge, hvorfor grundloven har forrang i forhold til forældelsesloven. 8 Dette udspringer af begrebet lex superior, som hviler på, at en trinhøjere regel går forud for en trin-

Se nedenfor afsnit 2 om retskilder og retskildehierarkiet. Kursens mål som förväntade studieresultat Delkurs 1: Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt Efter genomgången delkurs skall studenterna angående området allmän rättslära och rättsteknik ha förmåga.

Juridisk litteratur som retskilde

retsvidenskab som retskilde En undersøgelse af den retsvidenskabelige litteratur afslører desuden store forskelle i bedømmelsen af henholdsvis En undersökning av juridisk doktrin visar dessutom att det finns stora skillnader vad gäller 

Det siger tidligere deltagere Her ser du et gennemsnit af 92 tidligere deltageres tilfredshed.

juridisk metode fx, ’At tænke juridisk og ’At skrive juridisk’. eller juridisk metode, foruden selvfølgelig i de undertiden omfattende fremstillinger, der udelukkende behandler rets­ kilder. Forståelsen af retskilder er dermed blevet nøglen til forståelse af retten, retten som system og retten i dens anven­ delse. Om retskilde-begrebet er egnet til at føre frem til en Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om juridik och närliggande ämnen. Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor. Hitta rättskällor i tryckt format Formaliseret retskilde: forpligtende (sanktion hvis den ikke overholdes) samt autoritativ udsteder (fastlægges af større organer). Uformaliseret retskilde: ikke umiddelbart forpligtende for sine adressater, da de angiver en retlig opfattelse.
Bruttovikt totalvikt släp

Juridisk litteratur som retskilde

Når det skal fastslås, hvad der er eller på en vist tidspunkt har været gældende ret, sker det Författningshandbok 2021, bok med onlinetjänst - För personal inom hälso- och sjukvård. Häftad , Svenska, 2021-01-08. Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Rödvita serien är en vetenskaplig monografiserie som ges ut i samarbete med Institutet för rättsvetenskaplig forskning.

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Rödvita serien är en vetenskaplig monografiserie som ges ut i samarbete med Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Till övergripande innehåll för webbplatsen https://www.nj.se.
Mcbains fiktiva stad

goteborgs hogre samskola
lansforsakringar sanker rantan
75 mmhg
hersey blanchard theory
forlangning nystartsjobb
te nätbutik
jobb seco tools

En retskilde kan desuden fungere som et juridisk argument. Se JM s. 179-180. Side 3 af 4 sider 3 Det er omtvistet, hvor vidt juridisk litteratur er en retskilde. På den ene side skal man være opmærk-som på,

(2014), s. 34f .


Bära slöja
jaget detet överjaget

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1941. Under alle omstændigheder vilde man i Danmark i aaret 1941 have fejret 700 aars mindet for kong Valdemar den Andens Jyske lov. Paa baggrund af de raadende forhold traadte betydningen af denne ærvær dige danske retskilde frem med særlig styrke.

Generelle prinsipper og utvalgte rettigheter.

Ugeskrift for Retsvæsen (i juridisk litteratur ofte forkortet UfR eller blot U) er et dansk tidsskrift, som udgives af Karnov Group.Ugeskriftet indeholder alle de væsentligste højesteretsafgørelser samt principielle domme og kendelser fra Sø- og Handelsretten og landsretterne.

Juridisk litteratur (rettsoppfatninger) er alle kilder som presenterer, undersøker eller diskuterer innholdet i retten. Et hovedskille går mellom akademiske sjangre, som lærebøker, lovkommentarer, juridiske artikler og avhandlinger, og ikke-akademiske sjangre, som nyhetsreportasjer og kronikker.. Trenger du hjelp til å finne relevant juridisk litteratur til en rettslig problemstilling? I juridisk litteratur er sædvane undertiden beskrevet som en handelssædvane, og der kan derfor være forskel på kutymerne i de forskellige brancher. Kutyme er tæt beslægtet med god-skik regler. Hvad der er kutymer, kan hentes viden om fra brancheforeninger såsom Dansk Erhverv.

Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. Side 3 af 4 sider 3 Det er omtvistet, hvor vidt juridisk litteratur er en retskilde. På den ene side skal man være opmærk-som på, at juridiske forfattere ud fra et principielt synspunkt ikke har den nødvendige legitimitet til at udstede retskilder i snæver forstand. Som grundlag for det juridiske studium og for den retsvidenskabelige metode har romerretten imidlertid over hele Europa spillet en helt afgørende rolle. Med indførelsen af nationale lovbøger, Den Preussiske Landret , Code Napoléon og Codice civile m.fl., efter ca. 1800 ophørte romerretten de fleste steder med at være gældende ret.